Stacja Narciarska POD WANGIEM ul. Szkolna 5a 58-540 Karpacz info@podwangiem-ski.pl +48 601 571 195 | +48 75 76 10 908

POD WANGIEM

REGULAMIN

STACJA NARCIARSKA POD WANGIEM

REGULAMIN

 • wejście na teren Stacji Narciarskiej POD WANGIEM jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • zakup karnetu i/lub karty oznacza zaakceptowanie regulaminu korzystania z karnetów i kart i regulaminu kolei linowej POD WANGIEM
 • korzystanie z obiektów i urządzeń POD WANGIEM jest możliwe tylko w godzinach otwarcia Stacji Narciarskiej POD WANGIEM tj. w godzinach od 9:00 do 22:00,
 • osoby przebywające na terenie Stacji Narciarskiej POD WANGIEM powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób nie zagrażający zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu swojemu i innych osób,
 • należy przestrzegać regulaminu, zasad korzystania z kolei i trasy narciarskiej oraz stosować się do znaków i zaleceń obsługi wyciągu,
 • psy i inne zwierzęta (na smyczy i w kagańcach) można wprowadzać na teren Stacji Narciarskiej POD WANGIEM jedynie pod stałym nadzorem właściciela,
 • zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar trasy narciarskiej i do obiektów Stacji Narciarskiej POD WANGIEM.

Korzystanie z kolei, wyciągu i trasy narciarskiej Stacji Narciarskiej POD WANGIEM

 • korzystanie z kolei i trasy narciarskiej POD WANGIEM odbywa się w godzinach otwarcia obiektu i na podstawie ważnego, wykupionego wcześniej karnetu/karty,
 • zabronione jest wchodzenia na teren trasy narciarskiej w godzinach zamknięcia Stacji Narciarskiej POD WANGIEM,
 • zabronione jest przebywanie na terenie Stacji Narciarskiej POD WANGIEM i korzystanie z urządzeń oraz trasy narciarskiej Stacji Narciarskiej POD WANGIEM w stanie nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu lub po zażyciu środków odurzających,
 • zabronione jest wnoszenie na teren Stacji Narciarskiej przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne (np. noże, kije bejsbolowe itp.),
 • wstęp na trasę narciarską jest możliwy tylko w miejscach do tego wyznaczonych spełniających warunki bezpieczeństwa,
 • na trasie narciarskiej zabroniony jest ruch pieszy oraz jazda na sankach lub innych tego typu pojazdach,
 • trasa narciarska jest jednokierunkowa,
 • każdy korzystający z trasy narciarskiej zobowiązany jest do ostrożnej, bezpiecznej i przystosowanej do warunków pogodowych jazdy niestwarzającej zagrożenia dla samego siebie i innych użytkowników,
 • korzystając z kolei należy przestrzegać zasad tam obowiązujących, osoby początkujące mają prawo prosić o pomoc i dodatkowe instrukcje obsługę Stacji Narciarskiej POD WANGIEM,
 • osoby korzystające z kolei i wyciągu narciarskiego wsiadają i wysiadają tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach,
 • w czasie korzystania z kolei i wyciągu należy zachować cisze i spokój,
 • jeśli kolei lub wyciąg zatrzyma się w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi Stacji Narciarskiej POD WANGIEM,
 • należy przestrzegać regulaminu korzystania z kart i karnetów, za ominięcie bramek i nie skasowanie karty lub karnetu obsługa ma prawo pozbawić korzystającego uprawniającej do korzystania karty lub karnetu a klient nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu kaucji oraz należności za niewykorzystane przejazdy,
 • prowadzenie nauki jazdy na nartach lub snowboardzie, nieumieszczanie reklam, ulotek i jakakolwiek inna działalność gospodarcza na terenie stacji Narciarskiej POD WANGIEM wymaga zgody właściciela,
 • każdy kto złamie regulamin i zasady obowiązujące na terenie Stacji Narciarskiej POD WANGIEM może zostać usunięty z terenu obiektu przez obsługę Stacji lub oddany w ręce państwowych organów porządkowych,

Regulamin korzystania z kart i karnetów:

 • korzystne z kolei i wyciągu jest możliwe wyłącznie po dokonaniu zakupu ważnej karty lub karnetu,
 • katy i karnety ważne są tylko przez jeden bieżący sezon zimowy,
 • kartę można zwrócić do końca sezonu, odbierając za nią kaucję,
 • do wyboru klientów w sprzedaży są karty czasowe i wjazdowe,
 • każdy zakup musi być przemyślany, ponieważ karty czasowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi (bez względu na warunki pogodowe oraz inne przypadki lodowe),
 • kaucja za każdą kartę wynosi 10,00 zł, zwrot kaucji ma miejsce w dniu oddania karty,
 • karty zniszczone lub uszkodzone nie podlegają zwrotowi ani reklamacji,
 • z karty czasowej może korzystać tylko jedna osoba, karta w chwili przyłożenia do czytnika blokuje się na określony czas,
 • karty i karnety przejazdowe mogą być używane przez więcej nić jedną osobę, nie posiadają one blokady czasowej jedynie ograniczenie ilości wjazdów,
 • przy wejściu na kolei i wyciąg znajdują się czytniki kart i karnetów, które po zbliżeniu ważnej karty lub karnetu umożliwi przejście,
 • kartę umieszczamy w wygodnym i łatwo dostępnym miejscu co usprawni przejście przez bramki,
 • przez bramkę przy wykonaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba,
 • po wczytaniu karty lub karnetu i usłyszeniu sygnału dźwiękowego należy przejść przez bramkę.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEI KRZESEŁKOWEJ

 • na jednym krzesełku mogą osiąść maksymalnie 4 osoby,
 • wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
 • po rozpoczęciu jazdy natychmiast zamykamy poręcz bezpieczeństwa,
 • dojeżdżając do stacji wysiadania podnosimy poręcz bezpieczeństwa, wysiadamy i natychmiast opuszczamy peron,
 • narty i snowboardy w czasie jazdy układamy równolegle do kierunku jazdy tak aby nie powodowały kolizji z innymi pasażerami lub elementami kolei,
 • dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone tylko na oddzielnym stanowisku pod opieką osoby dorosłej, która udzieli ewentualnej pomocy,
 • osoby z dysfunkcjami, upośledzeniami fizycznymi, umysłowymi mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna,
 • w czasie jazdy na krzesełkach zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inna, otwierania poręczy bezpieczeństwa,
 • jeśli kolei zatrzyma się w trakcie jazdy należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi,
 • wszystkie luźno zwisające elementy garderoby (sznurki, tasiemki, szaliki itp.) należy zabezpieczyć przeze zaczepieniem się o elementy krzesełka (zaleca się usunięcie niebezpiecznych elementów garderoby),
 • kolej nie jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • w przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości obsługa udzieli pełnych informacji,
 • dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób korzystających z kolei należy przestrzegać obowiązującego regulaminu !!!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEI KRZESEŁKOWEJ – OGÓLNY

 • wstęp na teren kolei odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
 • pasażerowie przechodzą przez bramkę według kolejności,
 • po wczytaniu karty i usłyszeniu sygnału dźwiękowego pasażer może przechodzić przez bramkę,
 • na krzesełka wsiadamy dopiero wtedy, kiedy zezwoli na to obsługa,
 • na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby,
 • z kolei krzesełkowej mogą korzystać osoby o wzroście powyżej 125 cm,
 • małe dzieci (poniżej 125 cm wzrostu) mogą być przewożone tylko na własną odpowiedzialność rodziców,
 • zabroniony jest przewóz zwierząt koleją,
 • osoby posiadające ważny karnet lub kartę mają prawo do korzystania z kolei zgodnie z zakupioną ilością wjazdów lub czasem, dodatkowo mają prawo do bezpłatnego przewozu bagażu podręcznego o masie do 10 kg oraz sprzętu sportowego (narty,kijki, snowboard),
 • wsiadanie i wysiadanie odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych,
 • narty i snowboardy ustawiamy równolegle do kierunku jazdy, kijki należy trzymać razem w jednej ręce,
 • zabrania się wsiadania na krzesełka z plecakami na plecach ani z bagażami zawieszonymi na szyi lub na ramieniu – bagaż należy trzymać na kolanach,
 • narty przewozimy tylko przypięte do butów założonych na nogach, zabroniony jest przewóz nart trzymanych w rękach,
 • kiedy podjedzie krzesło, siadamy na nim, pomagając sobie ręką, następnie zamykamy poręcz zabezpieczającą krzesła,
 • dojeżdżając do stacji wysiadania, uwalniamy jedną rękę i podnosimy nią poręcz bezpieczeństwa krzesła,
 • z krzesełka wysiadamy w miejscu do tego wyznaczonym i niezwłocznie opuszczamy peron.

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ NA STOKU

 • każdy narciarz i snowboardzista przebywający na trasie narciarskiej musi mieć na uwadze bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na stoku,
 • należy dostosować szybkość jazdy do umiejętności własnych, ruchu na stoku, rodzaju śniegu m stany trasy oraz warunków atmosferycznych,
 • wyprzedzać można z prawej i lewej strony zachowując ostrożność i odpowiednią odległość od osoby wyprzedzanej,
 • należy unikać zatrzymywania się i postoju w miejscach zwężeń słabej widoczności,
 • schodzić i podchodzić na trasie można tylko poboczem, nie przeszkadzając w ruchu narciarskim,
 • każdego, kto przebywa na trasie obowiązuje stosowanie się znaków narciarskich ustawionych na trasie,
 • w razie wypadku, zasłabnięcia lub jakiejkolwiek sytuacji zagrażającej czyjemuś życiu lub zdrowiu każdy świadek powinien udzielić pomocy i wezwać pomoc,
 • każdy, kto przebywa na stoku może zjeżdżać tylko po wyznaczonej do trasie, uważając na hydranty, armatki, słupy kolei i inne urządzenia stanowiące integralna część Stacji Narciarskiej POD WANGIEM,
 • jazda poza trasą odbywa się na własną odpowiedzialność i stanowi potencjalne zagrożenia dla osób ją podejmujących,
 • każdy, kto korzysta z kolei, wyciągu i innych urządzeń Stacji Narciarskiej POD WANGIEM ma obowiązek przestrzegać obowiązującego regulaminu oraz stosować się do poleceń obsługi.

W RAZIE WYPADKU POWIADOMIĆ OBSŁUGĘ STACJI NARCIARSKIEJ POD WANGIEM

TEL. 75 76 10 908 | 601 57 11 95